Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat

Trang trí khung cảnh Halloween cho website

16:46 - 28/10/2017
Lễ hội Halloween sắp tới, chúng ta có thể trang trí cho website có một khung cảnh sống động về ngày lễ này bằng javascript

Hình demo website có khung cảnh Halloween

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần copy đoạn mã sau và bỏ vào trước thẻ đóng</html>

Style 1: Chỉ con dơi "Quỷ" bay:

<script src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween.js"></script>

Style 2: Đầy đủ khung cảnh, cả con dơi "Quỷ" bay:

<script src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween2.js"></script>

Style 3: Đầy đủ khung cảnh, cả con dơi "Quỷ" bay:

<script LANGUAGE="JavaScript"  src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween3.js"></script>

Style 4: Đầy đủ khung cảnh, cả con dơi "Quỷ" bay:

<script LANGUAGE="JavaScript"  src="http://iwebs.vn/js/halloween/js.halloween4.js"></script>

Nếu không được, thì copy từng đoạn sau và dán vào trước thẻ đóng </html>