Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat

Thông số kỹ thuật

Hệ điều hành

 Windows Server 2008 Enterprise R2-IIS 7.5, IIS 8

Quản trị hosting

 Website Panel

Ngôn ngữ hỗ trợ

 ASP/.NET 2.0/.NET3.0-3.5/NET 4.0-4.5/MVC2-3-4/Silverlight3-4-5/Crystal Reports/AJAX/LINQ

Cơ sở dữ liệu

 MSSQL 2008 R2 (MSSQL 200/2003/2005/2008)

1Hệ thống Email

 Email Manager/ POP3, SMTP Accounts/ Webmail Address Manager/ Email Forwarder Manager/Email Filtering Manager/Email Autoresponders/Norton Antivirus Corp/Anti Spam mail/Hỗ trợ kiểm tra Email qua IMAP

Tính năng truy cập

 FTP Acount/Webbase Control Panel/ WebBase File Manager

Giá Hosting window

ITW000
39000/m
Windows Basic
 • Add on domain: 1
 • Park Domain: 1
 • Sub Domain: 1
 • Bandwidth: 1
 • DiskSpace: 200
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW002
60000/m
Windows Start plus
 • Add on domain: 2
 • Park Domain: 2
 • Sub Domain: 5
 • Bandwidth: 10
 • DiskSpace: 500
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW003
85000/m
Windows Silver
 • Add on domain: 3
 • Park Domain: 3
 • Sub Domain: 15
 • Bandwidth: 20
 • DiskSpace: 1000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW004
135000/m
Windows Silver Plus
 • Add on domain: 5
 • Park Domain: 5
 • Sub Domain: 25
 • Bandwidth: 30
 • DiskSpace: 1500
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW005
165000/m
Windows Gold
 • Add on domain: 7
 • Park Domain: 7
 • Sub Domain: 30
 • Bandwidth: 40
 • DiskSpace: 2000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW006
210000/m
Windows Gold Plus
 • Add on domain: 9
 • Park Domain: 20
 • Sub Domain: 35
 • Bandwidth: 60
 • DiskSpace: 3000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW007
250000/m
Windows Platinum
 • Add on domain: 12
 • Park Domain: 30
 • Sub Domain: 40
 • Bandwidth: 80
 • DiskSpace: 4000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW008
450000/m
Windows Diamond
 • Add on domain: 20
 • Park Domain: 20
 • Sub Domain: 50
 • Bandwidth: 100000
 • DiskSpace: 7000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITW009
400000/m
Windows Diamond plus
 • Add on domain: 50
 • Park Domain: 50
 • Sub Domain: 100
 • Bandwidth: 0
 • DiskSpace: 15000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support