Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat

 

Giá Hosting Linux

ITCP00
30000/m
Basic
 • Add on domain: 1
 • Park Domain: 1
 • Sub Domain: 1
 • Bandwidth: 1
 • DiskSpace: 200
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP01
39000/m
Linux Start
 • Add on domain: 0
 • Park Domain: 2
 • Sub Domain: 3
 • Bandwidth: 10
 • DiskSpace: 1
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP02
59000/m
Linux Start Plus
 • Add on domain: 1
 • Park Domain: 1
 • Sub Domain: 1
 • Bandwidth: 10
 • DiskSpace: 1
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP03
89000/m
Linux Silver
 • Add on domain: 2
 • Park Domain: 5
 • Sub Domain: 5
 • Bandwidth: 15
 • DiskSpace: 1
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP04
139000/m
Linux Silver Plus
 • Add on domain: 0
 • Park Domain: 0
 • Sub Domain: 0
 • Bandwidth: 15000
 • DiskSpace: 15000
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP05
229000/m
Linux Gold
 • Add on domain: 1
 • Park Domain: 1
 • Sub Domain: 1
 • Bandwidth: 1
 • DiskSpace: 1
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP06
399000/m
Linux Gold Plus
 • Add on domain: 1
 • Park Domain: 1
 • Sub Domain: 1
 • Bandwidth: 1
 • DiskSpace: 1
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support
ITCP07
510000/m
Linux Platinum
 • Add on domain: 1
 • Park Domain: 1
 • Sub Domain: 1
 • Bandwidth: 1
 • DiskSpace: 1
 • Weekly Backups
 • DDoS Protection
 • Full Root Access
 • 24/7/365 Tech Support