Công ty phát triển công nghệ IT Express IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn

Hướng dẫn thêm domain (subdomain) trên hosting Website panel

11:17 - 17/04/2017
Hướng dẫn tạo tên miền (domain) và tên miền con (subdomain) trên Hosting sử dụng trình quản trị Website panel.

 1. Đăng nhập vào quản trị hosting Website panel

User: tendangnhap

Password: *****

Thông tin này sẽ được cung cấp khi đăng ký mới dịch vụ Hosting.

Xem video hướng dẫn: