Công ty phát triển công nghệ IT Express IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn

Máy chủ

Khái niệm về máy chủ, các công nghệ máy chủ, hưởng dẫn sử dụng và các kỷ thuật khác về máy chủ

Máy chủ là gì?

Máy chủ website nói riêng, hay máy chủ nói chung là một máy tính đã kết nối tới một hệ thống mạng (còn gọi là thiết bị mạng) thường thì máy chủ là trung tâm để kết nối các dữ liệu, lệnh... cho một hệ thống mạng nào đấy

Chi tiết