Công ty phát triển công nghệ IT Express IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn

Ngọc Thủy

Thiết kế giao diện đẹp, hổ trợ nhiều mẫu để chọn. Nhiều lúc tôi thấy nhân viên của IT Express giống như là nhân viên của công ty mình, họ làm việc rất tận tâm

Chi tiết