Công ty phát triển công nghệ IT Express IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn

Email

Khái niệm cơ bản về email, hướng dẫn tạo email, hướng dẫn sử dụng email và các kỷ thuật sử dụng email để marketing

Mẹo gửi e-mail an toàn cho nhiều người trong Outlook 2013

Khi gửi e-mail cho nhiều người nhận cùng lúc (một vài người trong số họ không biết nhau), theo quy tắc thông thường không nên hiển thị địa chỉ e-mail của tất cả mọi người. Tất nhiên, bạn sẽ sử dụng chức năng gửi Bcc trong trường hợp này, nhưng cũng có cách làm khái quát khác tiện hơn và tránh nhầm lẫn tối thiểu.

Chi tiết