Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ Công ty IT Express
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat

Cơ cấu tổ chức

Công ty TNHH phát triển CN IT Express (thường gọi tắt là Công ty phát triển công nghệ IT Express). Cung cấp các giải pháp công nghệ cho doanh ghiệp như: Phần mềm quản lý, phần mềm bán hàng, website, website bán hàng, tên miền, hosting, máy chủ... các giải pháp cơ sở hạ tầng mạng, hạ tầng công nghệ

Đội ngủ IT Express

IT Express sử dụng con người chuyên về công nghệ để vận hành máy móc làm cho máy tính phục vụ lại con người. Chúng tôi có những con người hiểu biết sâu rộng về công nghệ và luôn làm việc với cái Tâm

Chi tiết
Zalo