Công ty phát triển công nghệ IT Express Công ty phát triển công nghệ IT Express cung cấp: thiết kế website, đăng ký tên miền, cho thuê Hosting, Cloud Server, xây dựng phầm mềm, Dịch vụ SEO website, TMĐT 1 giờ IT Express Co., LTD
9/10 5139 bình chọn
Nutrition facts: 240 calories, 9 grams fat
Khẳng định tên tuổi doanh nghiệp, công ty trên internet bằng cách đăng ký tên miền ngay hôm nay. IT Express công ty đăng ký tên miền uy tín, chuyên nghiệp Kiểm tra tên miền, đăng ký tên miền, Check domain, register domain, Đăng ký tên miền uy tín, công ty đăng ký tên miền

MUA MỚI -10%

Áp dụng cho tất cả đăng ký mới

Bảng giá Tên miền

Domain Setup 1 Year 2 Years 10 Years Renew Transfer Whois Privacy cPanel Access Order
.info 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.name.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.pro.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.ac.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.int.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.health.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.pro.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.info.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.org.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.gov.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.edu.vn 200000 210000 410,000 3,690,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.biz.vn 350000 350000 700,000 6,300,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.net.vn 350000 350000 700,000 6,300,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.com.vn 350000 350000 700,000 6,300,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.vn 350000 480000 830,000 7,470,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.xxx 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.ws 0 240000 240,000 2,160,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.us 0 240000 240,000 2,160,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.tw 0 240000 240,000 2,160,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.tv 0 250000 250,000 2,250,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.tel 0 250000 250,000 2,250,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.pro 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.org.tw 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.nom.co 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.net.tw 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.net.co 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.name 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.mobi 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.me 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.jp 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.it 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.in 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.eu 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.de 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.com.tw 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.com.co 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.co.uk 0 260000 260,000 2,340,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.co 0 240000 240,000 2,160,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.cc 0 240000 240,000 2,160,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.bz 0 240000 240,000 2,160,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.biz 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.asia 0 190000 190,000 1,710,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.org 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.net 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua
.com 0 280000 280,000 2,520,000 0 0 $2.00 $2.00 Chọn mua